Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Na stiahnutie

Logo spoločnosti

Logo spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. sa skladá z typografickej a obrazovej časti, ktoré vytvárajú kompaktný celok.

Ústredným motívom je štylizovaný, na prvý pohľad rastlinný motív, ktorý svojou "stonkou" tvorí deliaciu os dvoch kontrasných typografických celkov.

V skutočnosti však ide o zdanlivý kvet, ktorý tvorí priestorovo deformovaná schéma modelu atómového jadra. Obrazový element loga teda doslovne vyjadruje dve základné posolstvá spoločnosti: zamerania na jadrovú energetiku a ekologický, nature-friendly kontext.

 


Plná verzia loga 

LOGO_JESS_FULL_CMYK.pdf (formát PDF, 247 kB)
LOGO_JESS_FULL_RGB.jpg (formát JPEG, 530 kB)

 


Minimálna verzia loga

LOGO_JESS_MIN_CMYK.pdf (formát PDF, 76 kB)

 
Logotyp JESS - farebnosť

farebnica_jess.pdf (formát PDF, 160 kB)