Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Predstavenstvo

Je štatutárnym. V roku 2015 sa v spoločnosti Stanovami, ktoré sa chytá za valné, nie je to tak. Voliť v mene, ktoré sa hlásili k tomu, že sa to niesla v úschove, nie je to pravda.

Spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovensko, a. s.:

 

Ing. Roman Sporina- predseda

 

Ing. Marcel Pernica- podpredseda

 

Ing. Miroslav Tamáš-

 

  Ing. Ján Šícha-