Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Manažment spoločnosti

Ing. Roman Sporina- generálny riaditeľ

Ing. Tomáš Vavruška- riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality

Ing. Miroslav Tamáš- riaditeľ úseku ekonomiky a financovania