Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti a má štyroch členov. V kompetencií dozornej rady je  okrem iného aj na návrh akcionárov spoločnosti volenie prípadne odvolávanie členov predstavenstva. 

Zloženie Dozornej rady spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.:

Ing. Rastislav Podhorec, MBA predseda dozornej rady
Mgr. Tomáš Petráň, podpredseda dozornej rady
Mgr. Ivan Švec, člen dozornej rady
Mgr. Andrzej Martynek člen dozornej rady