Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Vízia a poslanie

Víziou spoločnosti je postaviť modernú jadrovú elektráreň s cieľom čo najskôr bezpečne a efektívne vyrábať elektrickú energiu.

Poslaním spoločnosti je pripraviť projekt vhodného typu jadrového zdroja, následne zabezpečiť výstavbu a ekonomicky, efektívne a bezpečne vyrábať elektrickú energiu.

Projekt zabezpečíme s prihliadnutím