Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Pracovné miesta

V súčasnej dobe nie je vypísané žiadne výberové konanie na pracovné funkcie v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.

Pozn.: Databázu uchádzačov o zamestnanie nevedieme. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktoré budú poskytnuté/zaslané spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., v rozsahu: žiadosti o zamestnanie, životopisy a motivačné listy budú bezodkladne zlikvidované v súlade s nariadením (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie) a  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v "Podmienkach odchrany osobných údajov"