Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Kontakty

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Slovenská republika

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 4930/B
IČO: 45 337 241
DIČ: 2022937939
IČ DPH: SK 2022937939

Tel.: +421 2 48 262 351
E-mail: jess@jess.sk

 

Podateľňa

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., využíva služby podateľne spoločnosti JAVYS, a.s., v sídle spoločnosti – 0. poschodie, tel. kontakt: 02/ 48262 439.

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00  13:00 – 15:45
Utorok 8:00 – 12:00  13:00 – 15:45
Streda 8:00 – 12:00  13:00 – 15:45
Štvrtok 8:00 – 12:00  13:00 – 15:45
Piatok 8:00 – 12:00  13:00 – 15:45