Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Dokumenty

 

Výročná správa 2017
(PDF dokument, 1,4 MB)

Súhrnná správa o činnostiach a výsledkoch hospodárenia spoločnosti v účtovnom roku 2017.

Podmienky ochrany osobných údajov
(PDF dokument, 0,2 MB)

Vyhlásenie k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb
(PDF dokument, 0,1 MB)

Etický kódex obchodnej spoločnosti
(PDF dokument, 1,5 MB)

Etický kódex obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.

Výročná správa 2016
(PDF dokument, 1,4 MB)

Súhrnná správa o činnostiach a výsledkoch hospodárenia spoločnosti v účtovnom roku 2016.

 

Výročná správa 2015
(PDF dokument, 4 MB)

Súhrnná správa o činnostiach a výsledkoch hospodárenia spoločnosti v účtovnom roku 2015.

Dokument Správa o hodnotení (PDF dokument, 26 MB)
Príloha 1
Príloha 2

Správa o hodnotení vplyvov Nového jadrového zdroja na životné prostredie.

 

Výročná správa 2014
(PDF dokument, 5 MB)

Súhrnná správa o činnostiach a výsledkoch hospodárenia spoločnosti v účtovnom roku 2014.

 

Dokument Rozsah hodnotenia
(PDF dokument, 0,2 MB)

 

 

Výročná správa 2013
(PDF dokument, 2 MB)

Súhrnná správa o činnostiach a výsledkoch hospodárenia spoločnosti v účtovnom roku 2013.

 

Dokument Zámer pre navrhovanú činnosť (PDF dokument, 10 MB)
Príloha 1 (PDF dokument, 0,9 MB)
Príloha 2 (PDF dokument, 0,4 MB)

Prvý dokument spracovaný v procese posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie v súlade so zákonom č.24/2006.

 

Výročná správa 2012 (Online verzia)
Výročná správa 2012 (PDF dokument, 2 MB)

Súhrnná správa o činnostiach a výsledkoch hospodárenia spoločnosti v účtovnom roku 2012.

 

Výročná správa 2011
(PDF dokument, 2 MB)

Súhrnná správa o činnostiach a výsledkoch hospodárenia spoločnosti v účtovnom roku 2011.

 

Výročná správa 2010
(PDF dokument, 2 MB)

Súhrnná správa o činnostiach a výsledkoch hospodárenia spoločnosti v účtovnom roku 2010.

 

Akcionárska zmluva 
(PDF dokument na stránkach spoločnosti JAVYS)

Akcionárska zmluva medzi spoločnosťami Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., a ČEZ Bohunice a. s., o príprave a realizácii projektu výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.
Zmluva stanovuje základné podmienky a princípy spolupráce pri realizácii projektu a upravuje vzájomné vzťahy súvisiace s akcionárskou účasťou oboch akcionárov. Zmluva bola podpísaná 29. mája 2009 v Prahe.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
(PDF dokument, 272 kB)

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., stanovujú pre dodávateľov základné podmienky, ktorými sa riadi zmluvný obchodný vzťah uzavretý formou Objednávky. 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou a prílohou každej Objednávky vystavenej spoločnosťou Jadrová energetická spoločnosť Slovenska a. s.