Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Technická časť

V súlade s Akcionárskou zmluvou bolo v Štúdii realizovateľnosti analyzovaných šesť projektov tlakovodných jadrových elektrární:

Všetkých šesť projektov má potenciál naplniť základné predpoklady projektu NJZ a preto pri výbere budúceho dodávateľa je potrebné uvažovať so všetkými hodnotenými projektmi. Hodnotenie dodávateľov uvedených projektov jadrových elektrární pre potreby Štúdie realizovateľnosti nediskvalifikuje iných dodávateľov tlakovodných jadrových elektrární z budúceho výberu hlavného dodávateľa NJZ.