Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Dodávateľský systém

V rámci Štúdie realizovateľnosti boli posúdené viaceré spôsoby kontraktačných prístupov na obchodné zabezpečenie hlavnej dodávky projektu NJZ, jadrového paliva a súvisiacich a vyvolaných investícií. Odporučený dodávateľský model pre výber hlavného kontraktu je dodávka na kľúč, ktorá bude zahŕňať všetky dodávky a služby nevyhnutné pre výstavbu a uvedenie do prevádzky.