Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

 

Tlačová správa

MŽP SR vydalo kladné záverečné stanovisko k projektu nového jadrového zdroja.
viac...

Aktuálny stav projektu

MŽP SR vydalo kladné záverečné stanovisko k projektu nového jadrového zdroja.
viac...

Reaktory III. generácie

Disponujú lepšími bezpečnostnými a úžitkovými vlastnosťami.
viac...

Porovnanie výroby el. energie

Pozrite si porovnanie výhody a nevýhody výroby elektrickej energie z rôznych zdrojov.
viac...

Výročná správa 2017

Súhrnná správa o činnostiach a výsledkoch hospodárenia spoločnosti v účtovnom roku 2017.
viac...

Míľniky projektu

Dôležité dátumy v príprave projektu výstavby nového jadrového zdroja.
viac...