Shareholders

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Management of the Company

Bodies of the Company

According to the Articles of the Company, the bodies of Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. are as follows: